Kurz Angličtiny s Ninou pro nejmenší v novém školním roce 2023/24

pro děti od 4 do 6 let (nejmenší děti a předškoláci) – I. pololetí

Výuka probíhá v malém kolektivu, přátelskou a hravou formou. Děti se s angličtinou seznamují za pomoci písniček, frází i vět namluvených rodilým mluvčím. Nejen ale to. Čekají je i jednoduché hry a originální ručně malované omalovánky, s nimiž se snadno učí, opakují si první slovíčka, základní anglické fráze, otázky a odpovědi na ně. Součástí každé lekce je i procvičování již naučené látky. Důraz je kladen na správnou výslovnost, a základní gramatiku.

Velký úspěch také slaví tematické lekce, na které se děti vždy těší. V I. pololetí to bude např. Halloween a Vánoce.

Kurz probíhá 1 x týdně 45 min. Počet lekcí za I. pololetí: 15

Adresa a čas výuky: Cesta Integrity, Nálepkova 14, Brno-Jundrov, úterý 15.45-16.30 hodin

Cena: 3450,- Kč/15 lekcí + 16. lekce jako náhradní

Cena zahrnuje:

  • výuka lektora
  • veškeré originálně zpracované materiály k výuce
  • pravidelné informace z každé lekce k domácímu procvičování

Přihlásit se můžete do 15. září 2023 na e-mail: nina@anglictinasninou.cz nebo tel. č.: 776 236 662, Mgr. Nina Kulheimová.

Začínáme: 19.9.2023

Pro více informací sledujte: www.anglictinasninou.cz