Nový kurz pro děti od 4 do 7 let

V únoru 2023 otvíráme další kurz pro děti a předškoláky. Kurz je určen jak novým dětem, tak i těm, které hodiny navštěvovaly již v 1. pololetí. Společně nás čekají nová slovíčka, témata, hry a písničky, ale i pečlivé opakování toho, co už umíme.

Tento kurz Angličtiny s Ninou probíhá každé úterý od 15.45 do 16.30 hodin v Jundrově, ul. Nálepkova, v malém kolektivu dětí ve věku 4 až 7 let.

A proč začínat s angličtinou v tak útlém věku? Protože děti právě v tomto věku:

  • perfektně nasávají správnou výslovnost;
  • snadno tvoří a obohacují si slovní zásobu rozmanitým způsobem;
  • díky pravidelnému poslechu a opakováním si dobře zapamatují krátké věty a spojení;
  • nemají zábrany, proto se postupem času “rozmluví” a začnou angličtinu používat doma, při hře, na procházce, pobrukují si písničky;
  • přirozeně si vytvářejí kladný vztah k cizímu jazyku, angličtina je baví, na lekce se těší a při nástupu do školy pro ně není strašákem.

Kontakt:

Mgr. Nina Kulheimová, e-mail: nina@anglictinasninou.cz, tel. č.: 776 236 662.