NOVÝ KURZ! Kurz angličtiny pro děti 1.-2.tříd od září 2023

Lektorka používá k výuce angličtiny harvardskou metodu Genki English, která je založena na speciálně vytvořeném výukovém softwaru namluveném rodilým mluvčím, který svou dynamikou děti doslova vtáhne do děje. Nejedná se o pasivní styl výuky, kdy děti jen poslouchají výklad nové látky. Na hodině se děti aktivně zapojují, opakují slovíčka, učí se jednoduché věty a správnou výslovnost. Ke každému tématu je i veselá písnička. Díky té si děti vše pořádně zafixují, lekci si užijí a vesele se naladí. Slovní zásobu a fráze také pravidelně na lekcích opakujeme, probíráme i základní, jednoduchou gramatiku.  Ke každé lekci děti dostanou malý domácí úkol s materiály na domácí procvičování.

Kurz Genki angličtiny navazuje na kurz angličtiny pro nejmenší (4-6 let), je určen jak pro začátečníky, tak pro děti se základními znalostmi angličtiny.

Kurz probíhá 1 x týdně 45 min. Počet lekcí za I. pololetí: 15

Adresa a čas výuky: Cesta Integrity, Nálepkova 14, Brno-Jundrov, úterý 14.45-15.30 hodin

Cena: 3450,- Kč /15 lekcí + 16. lekce jako náhradní

Cena zahrnuje:

  • výuka lektora
  • veškeré materiály k výuce a k domácímu procvičování
  • pravidelné informace z každé lekce

Přihlásit se můžete do 15. září 2023 na e-mail: nina@anglictinasninou.cz nebo tel. č.: 776 236 662, Mgr. Nina Kulheimová.

Začínáme: 19.9.2023

Pro více informací sledujte: www.anglictinasninou.cz