O nás

Angličtina s Ninou nabízí Vám a Vašim dětem originální výukový systém, který “učí” cizí jazyk přirozenou a přitom zábavnou formou. Jedinečná vzdělávací metoda děti nezatěžuje a ony mohou cizí jazyk podvědomě vnímat.

Originální výukový systém je využíván převáženě u malých dětí v mateřských školách, jako příprava na další jazykové vzdělávání.

Nové výukové programy jsou určeny jak malým školákům, tedy dětem z 1. a 2. tříd, tak i dětem starším, které anglicky již trochu umí. Žáci 2., 3., 4.  a 5. tříd základní školy se učí jednak v rámci originálního programu za pomocí software Genki English, jednak ve formě doučování.

Angličtina s Ninou je garantem a lektorem pravidelných kurzů v mateřských školách, několikrát do roka pořádá tematicky zaměřené akce (Halloween, Vánoce, Velikonoce) a také příměstské letní tábory.