Kurz Angličtiny s Ninou pro děti 4-8 let, 2. pololetí

Výuka probíhá v malém kolektivu, přátelskou a hravou formou. Děti se s angličtinou seznamují za pomoci písniček, frází i vět namluvených rodilým mluvčím. Nejen ale to. Čekají je i jednoduché hry a originální ručně malované omalovánky, s nimiž se snadno učí, opakují si slovíčka, základní anglické fráze, otázky a odpovědi na ně. Součástí každé lekce je jak procvičování již naučené látky, tak trénink na praktických úkolech. Důraz je kladen na správnou výslovnost, základní gramatiku a především na mluvení. Aby děti angličtinu přijímaly přirozeně a pomalu ji “nasávaly”.

Velký úspěch také slaví tematické lekce, na které se děti vždy těší. V 2. pololetí se tak děti mohou těšit například na Velikonoční lekci.

Kurz probíhá 1 x týdně 45 min.

Adresa a čas výuky: Cesta Integrity, Nálepkova 14, Brno-Jundrov, úterý 15.45-16.30 hodin

 

Cena: 3450,- Kč/15 lekcí + 16. lekce jako náhradní

Cena zahrnuje:

  • výuka lektora
  • veškeré originálně zpracované materiály k výuce
  • pravidelné informace z každé lekce k domácímu procvičování

Přihlásit se můžete do 12. února 2024 na e-mail: nina@anglictinasninou.cz nebo tel. č.: 776 236 662, Mgr. Nina Kulheimová.

Začínáme: 13. února 2024

Pro více informací sledujte: www.anglictinasninou.cz